Uzdatnianie wody Warszawa

woda to nasz żywioł

O FIRMIE

Uzdatnianiem wody zajmujemy się od 1997 roku. Od  tego czasu  wykonaliśmy setki inwestycji w branży uzdatniania wody dla przemysłu i klientów indywidualnych. Dobieramy technologie, sprzedajemy urządzenia, serwisujemy i modernizujemy filtry do wody wszelkich producentów. Nasz dział produkcji dysponuje niezbędnym zapleczem technologicznym i parkiem maszynowym.

Odpowiemy na dowolne wyzwanie,
WODA TO NASZ ŻYWIOŁ.

Zapraszamy do współpracy!

Nasze ostatnie realizacje

Zapraszamy do galerii

OFERUJEMY INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA BRANŻY UZDATNIANIA WODY JAK:
 • Odżelaziacze wody
 • Odmanganiacze wody
 • Zmiękczanie wody
 • Odwrócone osmozy
 • Demineralizowanie wody
 • Dekarbonizacja wody
 • Dezynfekcje UV
 • Ozonowanie wody
 • Modernizacje stacji uzdatniania wody
 • Stacje testowe i pilotowe
 • Automatykę procesową
 • Instalacje ze stali jakościowych
 • Waterjet
ZAPRASZAMY DO ZOBACZENIA NASZEJ OFERTY

Uzdatnianie wody Warszawa – Ampularia

Woda jest podstawowym surowcem, niezbędnym do życia dla niemal wszystkich organizmów. Dzienne zapotrzebowanie człowieka na wodę wynosi 2-3 litry. Ponadto używamy jej do mycia się, utrzymania czystości w domu i podajemy naszym zwierzętom. Mamy kontakt z wodą cały czas – dlatego tak ważne jest, aby była odpowiedniej jakości.

Przez swoje właściwości woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Przenikają do niej niemal wszystkie minerały i związki chemiczne z gleby i otoczenia. Niestety oznacza to również, że znajdują się w niej szkodliwe substancje, często będące produktem ubocznym działalności człowieka. Należą do nich głównie żelazo, azotany, amoniak i mangan. Te związki nie powinny być obecne w wodzie, która trafia do obiegu w domu. Uzdatnianie wody polega na doprowadzeniu zanieczyszczonego płynu do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Uzdatnianie wody może być wykonywane dla potrzeb komunalnych (uzdatnianie wody pitnej i wodociągowej), przemysłowych (uzdatnianie wody do przemysłu spożywczego, uzdatnianie wody do celów chłodniczych i grzewczych) czy medycznych i farmaceutycznych.

Dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do jej przeznaczenia poprzez proces uzdatniania jest konieczne – prawidło uzdatniona woda powinna spełniać określone normy zawartości związków pochodzenia naturalnego oraz substancji wprowadzonych do niej wskutek działalności człowieka.

Uzdatnianie wody Warszawa – metody uzdatniania wody

Do uzdatniania wody wykorzystuje się różne metody, które dobierane są na podstawie analizy fizykochemicznej wykonanej w laboratorium – zajmują się tym stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska lub laboratoria na uczelniach wyższych. Następnie do uzdatnienia wody dobierane są odpowiednie filtry, a woda często musi być  dezynfekowana lub sterylizowana w celu usunięcia bakterii

Wśród metod stosowanych do uzdatniania wody dostępnych w firmie Ampularia stosujemy między innymi:

 •  odżelazianie i odmanganianie – procesy te mają na celu redukcję zawartości związków żelaza i manganu, poprawiają również barwę, zapach i stan przejrzystości wody,
 • zmiękczanie wody – przeciwdziała rozwojowi kamienia, szczególnie w urządzeniach kuchennych, sanitarnych, pralniczych i grzewczych oraz w wodzie pitnej. Polega ono na zamianie jonów magnezowanych i wapniowych na jony sodu oraz na eliminacji składników obniżających jakość wody,
 • odwróconą osmozę, stosowaną w celu zmniejszenia zawartości amoniaku, azotanów, krzemionki, siarczanów, wapnia i magnezu. Redukuje również przewodność elektryczną i twardość wody. Odwrócona osmoza pozwala na uzyskanie czystej wody bez rdzy, piasku, związków metali ciężkich, zanieczyszczeń mechanicznych, a także bakterii i wirusów,
 •  dezynfekcję UV, niszczącą wirusy, bakterie i chorobotwórcze drobnoustroje bez zmiany smaku i zapachu wody,
 •  ozonowanie wody – pozbywa się mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia człowieka: wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, roztoczy i pierwotniaków oraz pozwala na poprawę usówania  zawartość amoniaku, żelaza, manganu i azotynów,. Stosowane jest w ściekach, wodzie na basenach, zbiornikach przeznaczonych na hodowlę ryb oraz przy dezynfekcji produktów spożywczych i opakowań,
 •  demineralizację, redukującą wszystkie jony w wodzie ,
 • dekarbonizację, polegającą na zobojętnieniu wody poprzez usunięcie kwaśnych wodorowęglanów wapnia i magnezu tak, aby uzyskać bezpieczne pH wody. Pozwala też usunąć twardość węglanową wody, z czym nie radzi sobie proces zmiękczania.

Uzdatnianie wody Warszawa – usługi

Poza usprawnieniem procesu uzdatniania wody, Ampularia prowadzi również serwis filtrów do wody wszystkich producentów i dystrybutorów obecnych na krajowym rynku. Wykonujemy równierz modernizację stacji uzdatniania wody, obejmującą wymianę, montaż i instalację urządzeń, zaworów i złóż filtracyjnych oraz dostosowanie jakości wody do norm. Dodatkowo usuniemy awarię, przeprowadzimy diagnostykę oraz regenerację elementów ruchomych stacji uzdatniania wody i zadbamy o rozruch i konserwację urządzeń w najwyższym standardzie technicznym i technologicznym.