Odżelazianie wody

Ampularia » Odżelazianie wody

Odżelazianie wody – z czym się wiąże i na czym polega?

Dlaczego jest nam potrzebne odżelazianie wody?

Żelazo w wodach głębinowych

W zależności od pochodzenia wody, możemy w niej znaleźć nagromadzenie przeróżnych związków, które mogą doprowadzić do jej nieprzydatności do użytku, zarówno spożywczego, jak i przemysłowo-gospodarczego. W tym przypadku zwrócimy uwagę na żelazo. Jego zawartość w wodach głębinowych waha się od wartości zupełnie śladowych aż po kilkadziesiąt miligramów na litr. Może występować w formie rozpuszczonej (dwuwartościowej) lub utlenionej (trójwartościowej). Ta druga przejawia się w formie charakterystycznego, żółtego lub czerwonego osadu.

Odżelazianie wody – proces

Odżelazianie wody to proces, w wyniku którego związki rozpuszczalne zamieniają się w nierozpuszczane i osadzają na filtrze odżelaźniającym. Konieczne jest tutaj odpowiednie napowietrzenie wody, w którym to procesie podwyższany jest odczyn wody poprzez eliminację dwutlenku węgla. Sole żelaza usuwa się w procesie hydrolizy, które zamieniają je w rozpuszczalne wodorotlenki. Te następnie utlenia się do postaci nierozpuszczalnych wodorotlenków żelaza.

Wytrącanie związków żelaza z wody

Związki żelaza możemy usuwać przy pomocy specjalistycznych filtrów i nowoczesnych technologii, które pozwalają nam na wytrącenie interesujących nas substancji (odżelazianie wody). W pierwszej kolejności wodę z ujęcia podziemnego napowietrza się, a następnie, w razie konieczności, koryguje się poziom PH. W końcu można przefiltrować wodę przy pomocy odpowiednich złóż.

Często w wodzie pozyskiwanej z ujęć podziemnych występują węglany i siarczany, czyli takie same połączenia soli żelaza i manganu. Proces ich usuwania przebiega jednak w trochę inny sposób.

Wodorotlenek żelaza pod wpływem tlenu w procesie napowietrzania przeistacza się w wodorotlenek żelazowy. W tym procesie powstaje kwas siarkowy, który może obniżyć odczyn PH do wartości <5. Powoduje to zatrzymanie procesu odżelaziania. Wówczas zleca się  zalkalizowanie wody nieposiadającej odpowiedniej ilości węglanów zobojętniających kwasów.

Dobieramy odpowiednie technologie na podstawie analizy wody dostarczonej przez zleceniodawcę lub wykonanej przez nas. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego możesz być pewien, że będziesz zadowolony z naszych usług. Z pewnością rozwiążemy Twój problem.

Odżelaziaj z nami!

Zapraszamy do kontaktu!

Dodatkowe informacje znajdziesz na https://pl.wikipedia.org/wiki/Od%C5%BCelazianie_wody

odżelazianie wody