Membrany osmotyczne – czyszczenie i testowanie – technologie i serwis 

Ampularia » Czyszczenie membran osmotycznych

Czyszczenie membran osmotycznych

Membrana to filtr, przez który przechodzi co najmniej jeden ze składników nadanej mieszaniny, a reszta jest na nim zatrzymywana. Co ciekawe, mieszaniną tą może być zarówno ciecz, jak i gaz, a sama membrana jest bardziej efektywna od tradycyjnego filtra, ponieważ rozdział odbywa się w zakresie molekularnym. Właśnie dlatego należy widzieć, kiedy potrzebne jest czyszczenie membran osmotycznych.

Kiedy czyścimy membranę?

Czyszczenie membran osmotycznych należy wykonać gdy:

  • przepływ strumienia filtratu zmniejsza się o około 10% (trzeba uwzględnić wpływ temperatury wody na ogólną wydajność),
  • przewodność wody wzrośnie o ok. 10%,
  • w przypadku, kiedy wzrośnie ciśnienie transmembranowe.

Technologia membran

Istnieje kilka różnych sposobów na czyszczenie membran osmotycznych, takich jak:

Płukanie w przód
Płukanie zwrotne
Płukanie z użyciem wody
czyszczenie membran osmotycznych
Płukanie w przód polega na przemywaniu membran za pomocą wody dostarczanej lub filtratu w kierunku przepływu/w przód. Wówczas strumień wody jest silniejszy niż w momencie produkcyjnym usuwania zanieczyszczeń. Ze względu na jego siłę i wynikające z niej turbulencje, cząsteczki zatrzymane na membranie są uwalniane i odprowadzane. Cząsteczki zaabsorbowane w porach membrany nie ulegają usunięciu. Mogą zostać usunięte tylko za pomocą płukania zwrotnego.

Płukanie zwrotne to odwrócony proces filtracji. Strumień filtratu przechodzi na stronę, gdzie znajduje się woda oczyszczana pod wpływem zaaplikowanego ciśnienia, przy zastosowaniu dwa razy większego strumienia niż ten w czasie filtracji. Kiedy strumień nie doprowadza do wystarczającej regeneracji po płukaniu zwrotnym, może być zastosowany proces chemicznego czyszczenia.

Chemiczne czyszczenie membran osmotycznych polega na nasączeniu membran roztworem odpowiednim do zanieczyszczeń. Najpierw roztwór wsiąka w membranę przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, po czym zastosowane jest płukanie w przód lub zwrotne wypłukujące zanieczyszczenia.

Można również prowadzić płukanie roztworem chemicznym, a następnie pozostawić go w membranach na określony czas i ponownie płukać obiegowo.

Nowszą metodą jest tak zwane płukanie typu powietrze-woda. Jest to płukanie w przód, podczas którego powietrze wstrzykiwane jest w rurę doprowadzającą. Ponieważ zastosowane jest powietrze (podczas gdy prędkość przepływu wody pozostaje taka sama), wytworzony jest bardziej turbulencyjny system.

Zawsze trzeba obserwować parametry pracy urządzenia i reagować na wzrost ciśnienia, spadek wydajności czy wzrost przewodności wody uzdatnionej.

Zaniedbania kontroli procesu filtracji mogą doprowadzić do zablokowania membran na dobre, przez co system straci większość swoich mocy przerobowych. Nie oczyści wody w należyty sposób, a także będzie trzeba szybciej dokonać wymiany membran, co jest kosztowne.

Testowanie membran osmotycznych

Podczas naszej długoletniej działalności spotykaliśmy się z problemem awarii przemysłowych systemów odwróconej osmozy, polegających na dużym gwałtownym wzroście przewodności produktu. Nasze doświadczenie praktyczne wskazuje, że zastosowanie najprostszej metody wymiany wszystkich membran osmotycznych nie zawsze jest konieczne.

Często w systemach wielomodułowych destrukcji ulegają pojedyncze moduły.

Posiadamy przewoźną stację testową do oceny jakości pracy poszczególnych membran dla systemów membran osmotycznych 80 x 40, jak również membran 40 x 40.

Usługa polega na demontażu membran z istniejącego systemu analizy ich pracy w mobilnym systemie testowym, tzn. wydajność, przewodność oraz ponowny montaż sprawnych modułów i uzupełnienia uszkodzonych na nowe.

Pozwala to zaoszczędzić zbędne wydatki na moduły osmotyczne, które spełniały jeszcze parametry, a poszły do przysłowiowego kosza.

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Membrana_p%C3%B3%C5%82przepuszczalna