Odmanganianie wody

Ampularia » Odmanganianie wody

Mangan w wodach podziemnych

Woda wydobywana z ujęć podziemnych zawiera zdecydowanie mniejsze ilości manganu niż żelaza. Zazwyczaj jego zawartość nie przekracza paru miligramów na litr wody. Oba rozpuszczone pierwiastki znajdują się w wodzie pod postacią różnych związków chemicznych. Właśnie dlatego zajmujemy się procesem, jakim jest odmanganianie wody.

Obecność soli, manganu lub żelaza w wodach podziemnych powoduje duży problem przy wykorzystywaniu tych wód do celów przemysłowych i komunalnych. Z tego powodu w większości przypadków wykorzystywane ujęcia wody wymagają jej odżelaziania oraz odmanganiania.

Mangan w wodzie

Sole manganu rozpuszczone w wodzie są znacznie trwalsze, dlatego nie hydrolizują się tak łatwo, jak na przykład sole żelaza. W przeciwieństwie do soli żelaza, do usunięcia soli manganu niezbędne są odpowiednie katalizatory.

Odczyn pH wody wpływa na skuteczność jej odmanganiania. Najlepszy efekt uzyskuje się przy odczynie pH>10, dzięki któremu związki manganu hydrolizują do postaci Mn(OH)2. Następnie, po napowietrzeniu, Mn(OH)2 wytrąca się do postaci nierozpuszczalnej Mn(OH)3.

Kolejne trzy niższe wartości odczynu pH umożliwiają odmanganianie wody jedynie przy wykorzystaniu odpowiednich katalizatorów (tlenków manganu). Absorbują one mangan w postaci wodorotlenowej, osadzając się na złożu w filtrze ciśnieniowym.

Możliwe jest więc osiągnięcie pełnej sprawności procesu po wytworzeniu się odpowiedniej warstwy tlenków (wypracowaniu się filtra). Jeśli nastąpi nadmierne zakwaszenie wody dwutlenkiem węgla lub kwasem siarkowym, może zajść potrzeba użycia wodorotlenku wapnia, alkalizującego wodę.

 

odmanganianie

Doświadczenie i kontrola – niezbędne aspekty procesu odmanganiania

Odmanganianie wody to złożona reakcja, wymagająca optymalnego i poprawnego ustawienia procesu. Duże doświadczenie obsługi i staranna kontrola jest niezbędna, aby proces szedł gładko.

Należy pamiętać, że w procesie odmanganiania mogą wystąpić zakłócenia powodowane przez związki azotu znajdujące się w wodzie, w szczególności amoniak. Niestety, w takiej sytuacji w trakcie napowietrzania wody to związki azotu są utleniane, a nie wodorotlenki manganu. W takim przypadku zachodzi konieczność zwiększenia ilości dostarczanego powietrza, aby proces utleniania wodorotlenków manganu mógł zachodzić efektywnie.

Dopasujemy proces odmanganianiania do Twoich potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcecie się z nami spotkać, zapraszamy do nas!