Zmiękczanie wody – kompleksowe rozwiązanie w walce z twardą wodą

Ampularia » Zmiękczanie wody

Twardość wody oraz powstawanie kamienia

Twardość wody w pewnym uproszczeniu oznacza to, że stężenie związków magnezu i wapnia jest wysokie. Powoduje ono konieczność używania przez użytkowników środków fizycznych lub chemicznych zmiękczających wodę. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia, który wpływa na:

stopniowe niszczenie różnych urządzeń,

zmniejsza efektywność ogrzewania,

oraz zwiększa zużycie energii!

Zmiękczanie wody w domu

Aby poradzić sobie z twardą wodą oraz skutkami jej występowania, korzysta się z profesjonalnych zmiękczaczy wody. Polega ono na eliminowaniu składników obniżających jakość wody. Zamieniają one jony magnezowe i wapniowe na jony sodu. W ten sposób uzdatniona woda powinna mieć twardość ogólną niższą niż 0,3°N. Należy pamiętać tutaj o przestrzeganiu odpowiednich norm i warunków, niezbędnych w procesie zmiękczania wody.

Do czego sprowadza się proces zmiękczania wody? Woda wymagająca zmiękczenia powinna być uprzednio uzdatniona, odmanganiona i odżelaziona, by proces wymiany jonów przebiegał sprawniej. Zmiękczanie wody jest jednym z elementów uzdatniania i przygotowywania wody do celów grzewczych, spożywczych czy też innych procesów technologicznych.

Proces zmiękczania wody

Zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w naszych domach, twarda woda może stanowić poważny problem. Właściwe zmiękczanie wody zapobiega odkładaniu się z niej kamienia w instalacjach oraz związanych z nim implikacji. Na czym polega zmiękczanie twardej wody? W dużym skrócie na usunięciu z niej składników odpowiedzialnych za jej twardość. W tym procesie zamienia się odpowiedzialne za twardość wody jony wapniowe i magnezowe na jony sodu.

Do procesu zmiękczania wody używa się wymienników jonowych. Proces zachodzi podczas przepływu twardej wody przez żywicę jonowymienną. Gdy złoże jonowymienne się „zużyje”, poddaje się je procesowi regeneracji przy pomocy odpowiedniej solanki.

Zużycie soli uzależnione jest od jakości złoża i warunków regeneracji. Uzdatnienie za pomocą wymiany jonowej ma twardość ogólną poniżej 0,3°N, zachowując dopuszczalne prędkości technologiczne żywic.

Uzdatnianie wody w procesie jej zmiękczania

Woda w zastosowaniach przemysłowych, która poddawana jest procesowi zmiękczania, powinna być najpierw uzdatniona. Szczególnie ważne jest odgmanganianie i odżelazianie. Jeśli nie zostanie to zrobione, część zdolności wymiennej żywicy zostałaby wykorzystana do wymiany jonów żelaza i manganu, zamiast do zmiękczania wody.

Producenci żywic jednowymiennych podają, że zbyt duże ilości żelaza w wodzie przeznaczonej do zmiękczenia skracają żywotność tych żywic nawet o połowę ich prognozowanego czasu eksploatacji. Dlatego właśnie niezbędne jest wstępne oczyszczanie wody o wysokim stopniu zażelazienia.

Instalacje zmiękczające są najczęściej jednym z podstawowych elementów stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz dla innych procesów technologicznych.