Dekarbonizacja wody – dla przemysłu i gospodarstw domowych

Ampularia » Dekarbonizacja

Dlaczego dekarbonizujemy wodę?

Woda jest wykorzystywana w inżynierii przemysłowej i technologiach procesowych. Wiąże się to z różnorodnością standardów jakości wody. Większość minerałów rozpuszczonych w wodzie działa destrukcyjnie i uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Uzdatnianie wody jest w takich przypadkach absolutnie konieczne. Jedną z metod uzdatniania jest dekarbonizacja wody z wykorzystaniem wymienników jonowych. Ta metoda uzdatniania jest stosowana w przypadku wody o średnim i wysokim stężeniu węglanu wodoru (twardość węglanowa), gdy w procesie występują obciążenia termiczne i mechaniczne.

Tak jest w przypadku obiegów wody chłodzącej i kotłów. Zastosowanie dodatkowego uzdatniania wody z dekarbonizacją w systemach wody chłodzącej w połączeniu z późniejszym zmiękczaczem wody w systemach kotłów oznacza, że mogą one być eksploatowane w sposób ekonomiczny. Dzięki ograniczeniu częstotliwości odsalania kotła parowego spada zapotrzebowanie na energię, co prowadzi do wymiernych oszczędności.

Uzdatnianie dodatkowej wody do obiegów wody chłodzącej umożliwia dłuższe pozostawanie wody w systemie cyrkulacji. Zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji i pozostałych stabilizatorów twardości prowadzi do wysokich wskaźników kondensacji. Zmniejsza to znacznie koszty, ponieważ jest wymagane mniej dodatkowej wody, obniża opłaty za wodę odpadową i minimalizuje zużycie energii w systemach kotłowych. Kombinacja systemowa (H-Na) do uzdatniania wody zasilającej systemy kotłowe nie tylko utrzymuje koszty eksploatacji na niskim poziomie, ale również poprawia jakość kondensatu. Zapobiega to obniżaniu pH kondensatu przez kwas węglowy powstający w wyniku rozkładu węglanu sodu. Oznacza to, że nie są już potrzebne specjalne środki ochrony antykorozyjnej przewodów kondensatu. Zastosowanie dekarbonizacji przed systemem demineralizacji zmniejsza liczbę koniecznych regeneracji. Mniej środka regenerującego i mniej wody, redukuje obciążenie żywic jonowymiennych i gwarantuje długą żywotność.

 

Dekarbonizacja wody – na czym polega ten proces?

Proces dekarbonizacji polega na usunięciu z wody kwaśnych wodorowęglanów wapnia i magnezu, czyli na pozbywaniu się zasadowości ogólnej. Samo zmiękczanie wody jest w większości przypadków niewystarczający, aby uzyskać wodę uzdatnioną, ponieważ proces zmiękczania wody nie wpływa na zmianę zawartości wodorowęglanów.

Za twardość wody odpowiedzialne są przede wszystkim jony wapnia i magnezu, a także jony glinu, żelaza, cynku, manganu oraz jony wodorowe. Szczególnie obecność w wodzie jonów magnezu i wapnia jest większa od pozostałych pierwiastków, dlatego za twardość wody uznaje się głównie zawartość Ca i Mg. Dekarbonizacja wody, jej główny cel i powód, to usunięcie z niej twardości węglanowej.

Woda bez twardości węglanowej poprawia odczuwalnie smak wody mineralnej, soków itp. Jest niezbędna w browarnictwie.

Woda zdekarbonizowana tylko z nami!